Polecenie pracy zdalnej

Jest to wzór, jaki możesz użyć, gdy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na znajdowanie się w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, albo okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub na czasowy brak możliwości z powodu siły wyższej zapewniania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

Przed wydaniem polecenia należy uzyskać oświadczenie pracownika potwierdzające, że ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej .

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinien spełnić pracownik podczas wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Dokument obowiązkowy, przygotowany zgodnie z art 67(31) par. 5 Kodeksu pracy.
30,00zł za 1 dokument
Wniosek pracownika o uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wniosek, jaki może złożyć pracownik, który chce skorzystać z pracy zdalnej. Złożony wniosek jest wiążący dla pracodawcy, jeżeli pracownik znajduje się w grupie uprzywilejowanej.
10,00zł za 1 dokument