Pismo zwracające wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 182(1a) /art. 183 § 4–4(3) Kodeksu pracy

Skorzystaj ze wzoru będąc pracodawcą, jeżeli pracownik przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 26 kwietnia 2023 r.) złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 182(1a) albo art. 183 § 4–4(3)Kodeksu pracy (tzw. odrębny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części ustawy), ale nie rozpoczął jeszcze korzystania z tego urlopu w dniu 26 kwietnia 2023 r. Należy tego dokonać niezwłocznie, a więc najlepiej już 26.04.2023 r. albo w dniach najbliższych, w przypadku większej ilości wniosków.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Porozumienie o zmianie warunków pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Dokument ten należy wykorzystać w sytuacji, kiedy zamierzamy zmienić warunki pracy pracownika – tj. np. : - zmienić mu wyznaczone stanowisko pracy - zmienić wymiar etatu - zmienić warunki wynagradzania (wysokość wynagrodzenia, kwestie premiowe) - zmienić miejsce wykonywania pracy a pracownik na takie działanie wyraża zgodę i wolę dobrowolnego zawarcia porozumienia.
19,99zł za 1 dokument
Zapytanie związku zawodowego o przynależność związkową Pracownika
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, jaki należy przedłożyć do związku zawodowego, działającego u pracodawcy w celu weryfikacji, czy dany pracownik podlega ochronie związkowej – jest to niezbędne np. -w razie woli rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, - w razie woli nałożenia na pracownika kary porządkowej.
9,99zł za 1 dokument