Pismo zwracające wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 179(1 )/ art. 182(4) Kodeksu pracy

Skorzystaj ze wzoru, będąc pracodawcą, jeżeli pracownik przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 26 kwietnia 2023 r.) złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 179(1) lub art. 182(4) (tzw. długi wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części), ale nie rozpoczął jeszcze korzystania z tego urlopu w dniu 26 kwietnia 2023 r. Należy tego dokonać niezwłocznie, a więc najlepiej już 26.04.2023 r. albo w dniach najbliższych, w przypadku większej ilości wniosków.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Przedwstępna umowa o pracę
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
Jest to umowa, jaką możesz zawrzeć z kandydatem do pracy, który nie może od razu podpisać umowy o pracę, np. z uwagi na trwające zatrudnienie u innego pracodawcy.
29,99zł za 1 dokument
Regulamin pracy dla pracy biurowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Regulamin może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej. W regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.
299,99zł za 1 dokument