Pismo informujące związek zawodowy o odrzuceniu sprzeciwu pracownika od nałożonej na niego kary porządkowej

Niniejsze pismo stanowi wzór informacji do związku zawodowego reprezentującego pracownika, którego dotyczy ukaranie karą porządkową. Jest to wzór obowiązkowego pisma, jakie należy skierować do organizacji związkowej na etapie rozpoznawania sprzeciwu pracownika od nałożonej kary, a w zasadzie odrzucenia tego sprzeciwu, w przypadku gdy pracownik przez daną organizację jest reprezentowany. Zgodnie bowiem z treścią art. 112 § 1 Kodeksu pracy, o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Wezwanie pracownika do złożenia wyjaśnień w związku ze zdarzeniem stanowiącym podstawę do nałożenia kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
WYJAŚNIENIE: Kara porządkowa może zostać zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika – pismo to stanowi wzór wezwania pracownika do złożenia wyjaśnień.
9,99zł za 1 dokument
Konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
W przypadku gdy zamierzasz wypowiedzieć pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, w pierwszej kolejności, jeżeli jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową (tzn. jest jej członkiem lub podlega jej ochronie) musisz zawiadomić organizację związkową o takim zamiarze. Niniejszy projekt pisma stanowi wzór takiego zawiadomienia.
14,99zł za 1 dokument