Pismo informujące pracownika o odrzuceniu złożonego przez niego sprzeciwu od kary porządkowej

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Jest to dokument, jaki pracodawca może wykorzystać w sytuacji, kiedy pracownik złoży sprzeciw od ukarania karą porządkową – jeżeli pracodawca zdecyduje się na jego odrzucenie, powinien poinformować o tym fakcie pracownika, wskazując mu na przyczyny swojej decyzji, co umożliwia konstrukcja niniejszego pisma.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, na mocy którego Pracodawca rozwiązuje z Pracownikiem umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony z przyczyn wynikających z zachowania pracownika. Powodami wypowiedzenia umowy mogą być np. (do wyboru 1 przyczyna) : niewywiązywanie się z obowiązków, niska jakość pracy, dezorganizacja pracy z uwagi na absencje, dopuszczanie się przez pracownika niezasadnej krytyki pracodawcy, utrata zaufania do pracownika z uwagi na niedochowywanie przez niego obowiązków.
79,99zł za 1 dokument
Wezwanie pracownika do złożenia wyjaśnień w związku ze zdarzeniem stanowiącym podstawę do nałożenia kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
WYJAŚNIENIE: Kara porządkowa może zostać zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika – pismo to stanowi wzór wezwania pracownika do złożenia wyjaśnień.
9,99zł za 1 dokument