Pełnomocnictwo z zakresu prawa pracy

Jest to dokument, jaki możesz zastosować, kiedy chcesz udzielić osobie fizycznej pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Pracodawcy we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, np.: - zawierania, zmiany oraz rozwiązywania umów o pracę, - składania innych oświadczeń woli z zakresu spraw pracowniczych, - wystawiania i wydawania, stosownych zaświadczeń (np. druków RP-7), świadectw pracy lub świadectw pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i innych dokumentów pracowniczych; - sporządzania i wydawania kopii i odpisów z dokumentacji dotyczącej stosunku pracy; - składania, w szczególności przed organami administracji publicznej, w tym Urzędem Skarbowym czy ZUS lub Komornikami Sądowymi, wszelkich wyjaśnień i podpisywania wszelkich niezbędnych dokumentów i formularzy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to porozumienie, jakie możesz zawrzeć z pracownikiem, gdy ten wyrazi wolę wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej na niego kwarantanny.
14,99zł za 1 dokument
Pismo informujące pracownika o odrzuceniu złożonego przez niego sprzeciwu od kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, jaki pracodawca może wykorzystać w sytuacji, kiedy pracownik złoży sprzeciw od ukarania karą porządkową – jeżeli pracodawca zdecyduje się na jego odrzucenie, powinien poinformować o tym fakcie pracownika, wskazując mu na przyczyny swojej decyzji, co umożliwia konstrukcja niniejszego pisma.
14,99zł za 1 dokument