Oświadczenie pracownika w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Oświadczenie rodzica obejmujące oświadczenia dotyczące zgody lub jej braku na: - pracę powyżej 8 godzin na dobę, - pracę w porze nocnej - pracę w godzinach nadliczbowych - pracę w systemie przerywanego czasu pracy - delegowanie poza stałe miejsce pracy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Wniosek o przeliczenie wymiaru otrzymywanego zasiłku
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli w dniu 26 kwietnia 2023 r. będziesz pobierać/pobierasz zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
Za darmo
Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
WYJAŚNIENIE: Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę można zawrzeć z pracownikiem w każdym czasie – niezależnie od ochrony jakiej podlega w chwili jego zawarcia czy innych przeszkód, które uniemożliwiałyby rozwiązanie umowy o prace jednostronnie przez pracodawcę.
19,99zł za 1 dokument