Oświadczenie o przyznawaniu/nieprzyznawaniu świadczenia urlopowego

Użyj tego dokumentu, jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzysz ZFŚS ani nie wypłacasz świadczenia urlopowego, powinieneś wydać następujące zawiadomienie, zgodnie z poniższym przepisem: Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Zapytanie związku zawodowego o przynależność związkową Pracownika
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, jaki należy przedłożyć do związku zawodowego, działającego u pracodawcy w celu weryfikacji, czy dany pracownik podlega ochronie związkowej – jest to niezbędne np. -w razie woli rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, - w razie woli nałożenia na pracownika kary porządkowej.
9,99zł za 1 dokument
Pełnomocnictwo z zakresu prawa pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to dokument, jaki możesz zastosować, kiedy chcesz udzielić osobie fizycznej pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Pracodawcy we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy.
Za darmo