Oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej

Wzór oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Może zostać złożone w formie papierowej albo elektronicznej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna]

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Procedura określa zasady bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w trakcie pracy zdalnej.
40,00zł za 1 dokument
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Wykorzystaj w przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej w trackie trwania stosunku pracy, albo w przypadku wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę, taka informacja winna być przekazana pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej
10,00zł za 1 dokument