Oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej

Wzór oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Może zostać złożone w formie papierowej albo elektronicznej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Wykorzystaj w przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej w trackie trwania stosunku pracy, albo w przypadku wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę, taka informacja winna być przekazana pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej
10,00zł za 1 dokument
Polecenie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wzór, jaki możesz użyć, gdy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na znajdowanie się w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, albo okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub na czasowy brak możliwości z powodu siły wyższej zapewniania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.
10,00zł za 1 dokument