Obwieszczenie o kontroli trzeźwości w zakładzie pracy

Skorzystaj z oświadczenia, jeżeli chcesz wprowadzić w swoim zakładzie pracy regulacje dotyczące badania trzeźwości, w tym badania na obecność u pracowników środków działających podobnie do alkoholu. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy. Wzór wymaga dodania załącznika : protokół z kontroli trzeźwości, protokół z odmowy poddania się kontroli trzeźwości, notatki służbowej dokumentującej oddalenie się pracownika z miejsca pracy przed zapowiadaną kontrolą.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników]

Notatka służbowa - oddalenie się z miejsca pracy
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument, który można wykorzystać przy przeprowadzaniu kontroli stanu trzeźwości w zakładzie pracy, jeżeli pracownik oddali się z miejsca pracy, co uniemożliwi jego kontrolę trzeźwości. Jego wzór powinien stanowić odpowiednio załącznik do regulaminu pracy/aneksu dotyczącego zmian w regulacjach regulaminu pracy w zakresie kontroli trzeźwości/obwieszczenia o kontroli trzeźwości. Jest to dokument zawierający pola do samodzielnego uzupełnienia/wyboru właściwej wersji.
29,99zł za 1 dokument
Protokół z kontroli stanu trzeźwości
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument, który można wykorzystać przy przeprowadzaniu kontroli stanu trzeźwości w zakładzie pracy. Jego wzór powinien stanowić odpowiednio załącznik do regulaminu pracy/aneksu dotyczącego zmian w regulacjach regulaminu pracy w zakresie kontroli trzeźwości/obwieszczenia o kontroli trzeźwości. Dokument zawiera pola do samodzielnego uzupełnienia/wyboru potrzebnej wersji.
29,99zł za 1 dokument