Obwieszczenie o czasie pracy

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Obwieszczenie jest to dokument, jaki w swoim zakładzie pracy musi wprowadzić każdy pracodawca, jeżeli nie obowiązuje u niego regulamin pracy (czyli nie zatrudnia więcej niż 50 pracowników) lub układ zbiorowy pracy.  Dokument ten informuje pracowników o tym, jakim podlegają systemom i rozkładom czasu pracy, ile wynosi ich okres rozliczeniowy, jakie pracodawca ustala godziny pracy i w jaki sposób je zmienia.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem tworzy bardziej trwały stosunek pracy względem pozostałych umów o pracę, nie wskazujemy w takiej umowie daty zakończenie jej obowiązywania. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, w razie konieczności rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, należy mu podać przyczyny podjęcia takiej decyzji ( takiego wymogi nie mają umowy o pracę innego rodzaju – na czas określony i próbny)
29,99zł za 1 dokument
Wniosek o przeliczenie wymiaru zasiłku
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli przed 26 kwietnia 2023 r. złożyłeś wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpocząłeś jeszcze pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli 26.04.2023.
Za darmo