Konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Umowy o pracę

W przypadku gdy zamierzasz wypowiedzieć pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, w pierwszej kolejności, jeżeli jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową (tzn. jest jej członkiem lub podlega jej ochronie) musisz zawiadomić organizację związkową o takim zamiarze. Niniejszy projekt pisma stanowi wzór takiego zawiadomienia. Organizacja ma 5 dni na to, by przekazać swoje zastrzeżenie, jeżeli takie ma. Dopiero gdy otrzymasz takie zastrzeżenia lub gdy w ciągu 5 dni organizacja nie przedłoży żadnej informacji, będziesz uprawniony do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.  Pamiętaj, że jest to wyłącznie opinia, także nawet jeżeli organizacja nie zgodzi się na rozwiązanie, to i tak będziesz mógł to zrobić.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.
Za darmo
Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej skorzystaj z innego wzoru znajdującego się w naszej bazie dokumentów.
74,99zł za 1 dokument