Konsultacja ze związkiem zawodowym rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

W przypadku gdy zamierzasz rozwiązać z pracownikiem umowę o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia, w pierwszej kolejności, jeżeli jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową (tzn. jest jej członkiem lub podlega jej ochronie) musisz zasięgnąć opinii tej organizacji, aby złożyć mu oświadczenie. Pamiętaj, że jest to wyłącznie opinia, także nawet jeżeli organizacja nie zgodzi się na rozwiązanie, to i tak będziesz mógł to zrobić.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Karę porządkową wymierza się pracownikowi za : -nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, - nieprzestrzegania sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, - opuszczenie stanowiska.
49,99zł za 1 dokument
Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Umowa ta może zostać zastosowana w przypadku, gdy dochodzi do indywidualnego powierzenia mienia pracownikowi – pracownik odpowiada w takim wypadku wyłącznie samodzielnie za powierzone mu mienie, w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy.
49,99zł za 1 dokument