Informacja o zasadach kontroli trzeźwości na terenie zakładu pracy

Jest to pismo, którym można przekazać pracownikowi informacje o zasadach wyrywkowej kontroli trzeźwości lub kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w zakładzie pracy i jej podstawach w wewnętrznych przepisach prawa. Zanim skorzystasz ze wzoru dokumentu, upewnij się, że w Twoich dokumentach wewnętrznych - regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy czy odrębnym obwieszczeniu, istnieje podstawa prawna do wydania informacji.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Polityka antymobbingowa
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Wewnętrzna polityka antymobbingowa jest dokumentem, który może stanowić załącznik do regulaminu pracy lub w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do utworzenia regulaminu pracy może stanowić odrębny dokument wewnętrzny pracodawcy. Wewnętrzna polityka antymobbingowa ma na celu usprawnienie postępowania w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy zachowań polegających na mobbingu.
99,99zł za 1 dokument
Konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
W przypadku gdy zamierzasz wypowiedzieć pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, w pierwszej kolejności, jeżeli jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową (tzn. jest jej członkiem lub podlega jej ochronie) musisz zawiadomić organizację związkową o takim zamiarze. Niniejszy projekt pisma stanowi wzór takiego zawiadomienia.
14,99zł za 1 dokument