Informacja o warunkach zatrudnienia

Informacja zgodna z nowelizacją kodeksu pracy wprowadzoną w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Wniosek o przeliczenie wymiaru zasiłku
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli przed 26 kwietnia 2023 r. złożyłeś wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpocząłeś jeszcze pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli 26.04.2023.
Za darmo
Polecenie wykonywania pracy innej niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to dokument, jaki pracodawca może złożyć pracownikowi w przypadku, kiedy zamierza mu powierzyć prace na innym stanowisku, niż to wyznaczone w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, np. z uwagi na chwilowy brak zatrudnienia na tym stanowisku, brak wystarczającego obłożenia pracą itp. Pracownik nie może odmówić pracodawcy wykonania takiego polecenia, jest ono wiążące dla pracownika.
14,99zł za 1 dokument