Informacja o odmowie uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Wzór odmowy uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną (w przypadkach, gdy pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku).

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Skorzystaj, jeżeli chcesz wycofać się wobec złożonego pracownikowi polecenia pracy zdalnej i przywrócić go do pracy stacjonarnej.
10,00zł za 1 dokument
Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Procedura określa zasady bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w trakcie pracy zdalnej.
40,00zł za 1 dokument