Indywidualne porozumienie dotyczące uzgodnienia pracy zdalnej

Jest to dokument, jaki możesz wykorzystać, jeżeli chcesz indywidualnie uzgodnić z pracownikiem zasady wykonywania pracy zdalnej, gdy np. u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy zdalnej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna]

Regulamin pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to regulamin, który ustala warunki wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy. Regulamin dotyczy wszystkich pracowników zakładu pracy. Regulamin zawiera również wzory niezbędnych załączników.
150,00zł za 1 dokument
Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Skorzystaj, jeżeli chcesz wycofać się wobec złożonego pracownikowi polecenia pracy zdalnej i przywrócić go do pracy stacjonarnej.
10,00zł za 1 dokument