Podpis elektroniczny

Expert.Legal
opublikowany przez: Expert.Legal
Podpis elektroniczny
Bezpieczny, szybki oraz w pełni zdalny- taki właśnie jest podpis elektroniczny, który wprowadziliśmy w Expert.Legal aby ułatwić Państwu podpis i podgląd na ważne dokumenty.

W związku z rozwojem techniki oraz coraz większą ilością spraw załatwianych zdalnie, z wykorzystaniem niemal powszechnie już dostępnych środków komunikacji na odległość, stworzone i rozwinięte zostały również usługi pozwalające na podpisywanie różnego rodzaju dokumentów w sposób elektroniczny. Rozwój wspomnianych usług znacznie przyspieszyła pandemia COVID-19, która spowodowała, że niemal cały świat zaczął w jeszcze większym niż poprzednio stopniu stosować narzędzia elektroniczne umożliwiające prowadzenie biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W zasadzie już chyba każdy z nas spotkał się z możliwością składania wniosków w formie elektronicznej, jak też z możliwością podpisywania dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego. Czym więc jest podpis elektroniczny? Zgodnie z definicją zawartą w obowiązującej wcześniej ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpiecznym podpisem elektronicznym jest z kolei podpis, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny, bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, a ponadto jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Innymi słowy podpis elektroniczny to nic innego, jak specjalne narzędzie cyfrowe, które umożliwia szybką i bezpieczną identyfikację osoby, która składa swój podpis pod dokumentem sporządzonym w wersji elektronicznej. W obecnym czasie na rynku dostępnych jest wiele podmiotów oferujących możliwość podpisywania dokumentów elektronicznie. Podmioty te oferują różnego rodzaju podpisy elektroniczne, których rodzaj zależy od danej sprawy, która jest załatwiana za pomocą takiego podpisu.

W naszym systemie Expert.Legal stosujemy jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku, tj. możliwość podpisywania dokumentów za pomocą portalu Autenti. Jest to portal wykorzystujący najwyższej klasy rozwiązania techniczne umożliwiające elektroniczne podpisywanie dokumentów elektronicznych. Oferowane przez nas narzędzia do podpisywania elektronicznego dokumentów dostępnych w portalu Expert.Legal, zapewnią Państwu sprawne i bezpieczne sporządzanie dokumentów związanych zarówno z prowadzeniem firmy, jak i w dotyczących bieżących sprawach życia codziennego.